Ubezpieczenie 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która na okres 1.10.2016 - 30.09.2017 oferuje trzy rodzaje polis NNW:

Wariant I - Polisa Standard 
Wariant II - Polisa Komfort
Wariant III - Polisa Sport

Ważne!
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu członkostwa (potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo Voyager).

 

Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6500zł - seria i nr polisy: KOR-036036
⇒ Umowa ubezpieczenia
⇒ Tabele uszczerbku
⇒ Warunki ubezpieczenia
⇒ Instrukcja likwidacji szkody
⇒ Formularz zgłoszenia szkody


Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25000zł - seria i nr polisy: KOR-036037
⇒ Umowa ubezpieczenia
⇒ Tabele uszczerbku
⇒ Warunki ubezpieczenia
⇒ Instrukcja likwidacji szkody
⇒ Formularz zgłoszenia szkody

 

Polisa Sport - suma ubezpieczenia 75000zł - seria i nr polisy: KOR-036038
⇒ Umowa ubezpieczenia
⇒ Tabele uszczerbku
⇒ Warunki ubezpieczenia
⇒ Instrukcja likwidacji szkody
⇒ Formularz zgłoszenia szkody

 

Infolinia i zgłaszanie szkód: 22 469 69 69

Kontakt:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
mail: kontakt@gothaer.pl

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas