Ubezpieczenie 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, która na okres 1.10.2019 - 30.09.2020 oferuje trzy rodzaje polis NNW:

Wariant I - Polisa Standard, suma ubezpieczenia 6500zł
Wariant II - Polisa Komfort, suma ubezpieczenia 25000zł
Wariant III - Polisa Sport, suma ubezpieczenia 65000zł
Ubezpieczenie dodatkowe, koszty leczenia i NNW za granicą

 

Ważne!
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu członkostwa (potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo Voyager).

Infolinia i zgłaszanie szkód: 22 469 69 69

 

Kontakt:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
mail: kontakt@wiener.pl

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas